Mantra

Om bhúr bhuvah svahá
tat savitur varénjam
bhargó dévasja dhímahi,
dhijó jó nah pračódaját Om.

♦ ♦ ♦

Dopřej nám meditovat
na obdivuhodné Boží světlo plné požehnání,
které žije v našich srdcích.
Kéž probudí všechny naše schopnosti,
kéž vede náš intelekt
a v okamžení prosvětlí náš rozum.

 

Saha návavatu
saha nau bhunaktu
saha vírjam karavá’vahaí
tédžasvi návadhítamastu máviď višávahaí
Om šántišántišántihí.

♦ ♦ ♦

Kéž nás spirit ochraňuje,
kéž se ochraňujeme navzájem,
kéž nás spirit provází,
kéž si pomáháme navzájem,
kéž nás spirit vyživuje,
kéž se podporujeme navzájem,
kéž rosteme tak, aby mohli růst všichni kolem,
kéž je vše co děláme výborné,
kéž nikdy jeden o druhém nemluvíme ve zlém,
mír mír mír – v našich myšlenkách, slovech i skutcích.